Meer groen in de stedelijke leefomgeving met de aanleg van daktuinen

De aanleg daktuinen is de oplossing om weer nieuwe natuurgebieden in de stedelijke omgeving te creëren. Iedereen is zich inmiddels wel bewust van het feit dat we de stad en het stedelijk leven anders en klimaatbestendig moeten gaan invullen. De aanleg van daktuinen is een onderdeel van de oplossing in groenvoorziening. BTL kan als groene aannemer hier zowel een sturende, adviseren of ondersteunende rol in spelen.

De zogenaamde groene daken zijn al enige tijd in opkomst in de steden. De daken van huizen en vooral ook bedrijfspanden worden van begroeiing voorzien. Hierdoor ontstaan op de daken nieuwe ecosferen. Deze groene daken zijn tevens belangrijk voor waterbeheer en verkoeling en een oplossing voor het fijnestofprobleem.

De Handreiking Groene Daken: een beschrijving van de oplossing voor meer groen in de stad

BTL heeft als partner van de Green Deal Groene Daken bijgedragen aan de tot totstandkoming van de Handreiking Natuurdaken. Hierin wordt nauwkeurig uitgelegd wat de grote meerwaarde is van de aanleg van natuurdaken in de stedelijke omgeving. Verder bevat de handreiking tips hoe je een natuurdak aanlegt. BTL is altijd voorloper geweest in de ontwikkeling van natuurdaken. Hierdoor heeft de groene aannemer de specialistische kennis in huis voor de aanleg van daktuinen. Hier is namelijk expertise van onder andere de bouwkundige dakdetaillering, gevelaansluitingen, waterhuishouding en irrigatietechniek nodig.  Ook is kennis van groendakopbouw en kennis van de juiste beplanting van belang om effectief een vruchtbare daktuin aan te leggen. BTL Realisatie adviseert en ondersteunt graag in de aanleg van daktuinen in elke fase van het proces.