Btw indienen via Intervat

Intervat is een toepassing waarmee alle natuurlijke- en rechtspersonen in België btw dienen aan te geven. Je kunt met Intervat btw aangifte doen als je toegang hebt tot het internet. Via een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord (die beveiligd zijn door je elektronische eID kaart te gebruiken of een commercieel certificaat) kun je inloggen en je gegevens achterlaten. Dit is vooral voor ondernemingen die elke maand of elk kwartaal hun aangifte moeten doen erg snel en effectief.

Wat kun je met Intervat?

Intervat is er dus om je door je belastingaangifte te leiden. Het is op zo’n manier ontworpen dat deze taak je zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt en het gaat op die manier veel sneller dan voorheen. Je kunt naast de periodieke btw-aangiften onder andere ook klantenlistings, aangiften curator, intracommunautaire opgaven en aanvragen tot terugbetaling VatRefund indienen. Het is dus een programma dat niet alleen voor de belastingaangiftes wordt gebruikt. Zo kun je al je aangiftes in één overkoepelend programma doen, wat het makkelijker maakt voor jou en ook voor de Federale Overheidsdienst Financiën.

Moet je Intervat gebruiken?

In principe moet iedereen Intervat gebruiken, tenzij er een goede reden is waarom je hier geen toegang voor zou hebben. Misschien heb je niet de juiste informaticamiddelen tot je beschikking, zijn er technische problemen ontstaan of is er een buitenlandse gevolmachtigd om jouw aangifte in te dienen. Je moet dan wel een schriftelijke en ondertekende verklaring bijleveren waarin je uitlegt waarom je Intervat niet gebruiken kan.